Yoga: een omarming van het leven

In de Westerse maatschappij ligt een grote nadruk op het streven naar een betere versie van jezelf. In een cultuur waarin voorgehouden wordt dat het leven maakbaar is en geluk gemeten wordt in prestatie en ontwikkelingskansen, kan er een behoorlijke prestatiedruk ontstaan om overeind te blijven in ‘the game of success’.

Want, wanneer ben jij goed genoeg? Komt er ooit een einde aan de eeuwige zoektocht van zelfverbetering?

Het idee dat je als mens nog niet goed genoeg bent zit diep in onze maatschappij verankerd en beïnvloedt onze keuzes, relaties en ons welzijn. Niet alleen beïnvloedt het ons persoonlijke leven, ook heeft het als gevolg dat de basis van vele trainingen, zelfhulpboeken en opleidingen gebaseerd zijn op ditzelfde denken. Waardoor we een denkfout in stand houden en steeds verder verwijderd raken van wie we in essentie zijn: onderdeel van dezelfde natuur en levenskracht als die we om ons heen ervaren: compleet, verbonden en precies goed.

Doordat we deze essentie niet bewust ervaren, kan ons denken volledig de overhand krijgen. We denken en ervaren hierdoor dat we afgescheiden en incompleet zijn. Om die leegte op te vullen gaan we op basis van dat denken op zoek naar een betere versie van onszelf. En zo kunnen we in een eeuwig doorgaande vicieuze cirkel terecht komen.

Hoewel dit denken na de 14e eeuw, door de invloed van patriarchale systemen, ook in veel yogabenaderingen terecht gekomen is en yoga daardoor eveneens een streven kan zijn naar een ver te bereiken ideaal, is de boodschap van de authentieke yoga radicaal anders.

Yoga is relatie. Een intieme relatie met jouw essentie. Met je geliefden. Met de wereld. Met het leven in al zijn aspecten.

De ‘lost teachings’ van de authentieke yoga bieden een uiterst eenvoudige en directe practice die de idealen waarover gesproken wordt in de oude teksten belichaamt (en als natuurlijk gevolg daarvan realiseert) als de directe participatie in de essentie van het leven.

Als een omarming van het leven, zo simpel als het ademen in het leven zelf.

Wil jij meer weten over de lost teachings van yoga?

Je bent welkom in onze heart of yoga retreats of in individuele begeleiding & yoga therapie.

Juliette Reniers is (met Frank Eijkelkamp) eigenaar van Yoga & Ayurveda retreat center The Land of Now, en Ayurvedisch therapeut, Psychosociaal counsellor en yogatherapeut & leraar.

de lost teachings van yoga. Heart of yoga retreat. Yoga is relationship

Yoga is relatie. Een intieme relatie met jouw essentie. Met je geliefde. Met de wereld.

Met het leven in al zijn aspecten.