The Land of Now dedicated to world peace

The Land of Now

Wij zijn optimisten, filosofen en kunstenaars.
Dromers, bruggenbouwers en doeners.

The Land of Now zet zich in voor een duurzame en geweldloze wereld, inspireert tot positieve ontwikkelingen en biedt ruimte voor essentie.

Met Heart of Yoga bieden we in binnen- en buitenland authentieke yoga educatie om mensen in staat te stellen vanuit eigen kracht de kwaliteit van hun leven en relaties te verbeteren en maatschappelijke veranderingen te realiseren.

Warme groet en tot ziens,
Juliette Reniers & Frank Eijkelkamp

divider retraite

Frank Eijkelkamp en Juliette Reniers20px

Ons Retreat Center

Een inspirerende plek voor ontmoeting en verwondering, een stilteplek voor rustvinders, en bovenal een plek die leeft.

Een plek die persoonlijke en exclusieve kleinschaligheid met de grootsheid van ruimte combineert.
Een plek die inspireert, verwondert en aanzet tot het scheppen van nieuwe werkelijkheden.

Een levende plek die ruimte biedt voor essentie.
Een plek voor de pionier in ieder individu.

We bieden je een uitnodigende plek die openstaat voor de essentie van ieder individu en hopen je binnenkort welkom te heten als gast bij ons thuis:
op The Land of Now.
Je bent welkom.

20px

Dedicated to a world of peace