*Dit artikel is gepubliceerd op Yoga International Magazine

‘Intimacy with life empowers a single person to change the world’

Een rebelse wind waait vanuit het Noorden van ons land over het yoga landschap. Juliette en Frank (van retreat center The Land of Now) bieden met Heart of Yoga in binnen- en buitenland authentieke yoga educatie om mensen in staat te stellen vanuit eigen kracht de kwaliteit van hun leven en relaties te verbeteren en maatschappelijke veranderingen te realiseren.

Heart of yoga is geen nieuwe yogastijl of merk. Het is de authentieke yoga voortgekomen uit de ontmoeting van vier belangrijke leraren: Krishnamacharya (‘de vader van de moderne yoga’), zijn zoon Desikachar, en hun vrienden Jiddhu Krishnamurti en U.G. Krishnamurti. Mark Whitwell, een dierbare vriend van ons, heeft ons de leringen doorgegeven die hij direct van hen gekregen heeft. Al snel zagen we dat we dezelfde visie op yoga en een gedeelde missie hebben.

Yoga is ‘hip en happening’ op dit moment. Wij zetten ons in voor de essentie van yoga. Wat we zien is dat veel mensen naar een ideale perfectie streven, voortkomend uit dat wat ze geleerd hebben. Een oprecht streven, maar onbewust gestuurd door de boodschap die in verschillende en soms zeer subtiele bewoordingen verwoord wordt: ‘Jij bent (nog) niet goed genoeg’. Ook spirituele stromingen, hoe goed bedoeld ook, zitten vaak in een lineair, hiërarchisch of patriarchaal denken vast.

Met Heart of Yoga doorbreken we het ideale idee van perfectie en verlichting. Een ideaal dat voortborduurt op de constante focus op ‘self improvement’, terwijl we daardoor de realiteit ontkennen van wat er al is en wie je al bent. Yoga is niets anders dan je daarin te laten ervaren. Waarin álle aspecten van het leven – zowel de negatieve als positieve – welkom zijn. Jij bent al de ‘power of life’ in perfecte harmonie met alles om je heen. Wat zou je immers anders zijn?

Juist de eindeloze zoektocht naar een betere versie van onszelf is het probleem op zich waardoor mensen zich gedissocieerd voelen van het leven, hun relaties en van zichzelf. Zoals U.G.Krishnamurti zegt ‘stop looking, start living’. De principes van Krishnamacharya bieden mensen een authentieke en nonobsessieve yoga practice, passend bij de persoon, leeftijd en situatie. Niet als een pad richting de ‘perfecte persoon’, maar als jouw directe deelname aan het leven. Een intieme relatie, met jou en het leven dat er al is. Een verbinding die jou de kracht geeft om te gaan in de richting die bij jou past.

Intiem verbonden met het leven. Zo simpel als het ademen in het leven zelf.

Juliette Reniers is met haar partner Frank Eijkelkamp o.a. eigenaar en oprichter van retreat center The Land of Now. Samen met Frank zet deze Vrijheidsrebel zich in voor een duurzame en geweldloze wereld. Met Heart of Yoga reizen ze de wereld over om mensen in staat te stellen vanuit hun eigen autonomie te leven. www.thelandofnow.com / www.heartofyogaholland.com.
Voor komende teacher trainingen met Mark Whitwell: www.heartofyoga.com
Krishnamacharya authentic yoga - retreat Center The land of Now

Met Heart of Yoga doorbreken we het ideale idee van perfectie en verlichting.