Krishnamacharya

Heart of Yoga

Yoga is vrijheid

Heart of yoga is geen nieuwe yogastijl of merk. Het is de authentieke yoga voortgekomen uit de ontmoeting van vier belangrijke leraren: Krishnamacharya (‘de vader van de moderne yoga’), zijn zoon Desikachar, en hun vrienden Jiddhu Krishnamurti en U.G. Krishnamurti. Mark Whitwell, een dierbare vriend van ons, heeft ons de leringen doorgegeven die hij direct van hen gekregen heeft. Al snel zagen we dat we dezelfde visie op yoga en een gedeelde missie hebben.

Met Heart of Yoga doorbreken we het ideale idee van perfectie en verlichting. Juist de eindeloze zoektocht naar een betere versie van onszelf is het probleem op zich waardoor mensen zich gedissocieerd voelen van het leven, hun relaties en van zichzelf.
Zoals U.G.Krishnamurti zegt ‘stop looking, start living’.

De principes van Krishnamacharya bieden mensen een authentieke en non-obsessieve yoga practice, passend bij de persoon, leeftijd en situatie. Niet als een pad richting de ‘perfecte persoon’, maar als jouw directe deelname aan het leven. Een intieme relatie, met jou en het leven dat er al is. Een verbinding die je de kracht geeft om te gaan in de richting die bij jou past.

Intiem verbonden met het leven. Zo simpel als het ademen in het leven zelf.

divider retraite

‘The body is already in a state of enlightenment’
– Samdhinirmocana Sutra

Intimacy
with life

Met Heart of Yoga bieden we in binnen- en buitenland authentieke yoga educatie om mensen in staat te stellen vanuit eigen kracht de kwaliteit van hun leven en relaties te verbeteren en maatschappelijke veranderingen te realiseren.

We organiseren retraites, workshops en lezingen. En 1 op 1 begeleiding voor jouw persoonlijke practice.

Intimacy with life empowers a single person to change the world

De Heart of Yoga ‘lineage’

De leringen doorgeven

Krishnamacharya

Krishnamacharya

Krishnamacharya was een gerenommeerd geleerde en meester van Indiase filosofie, waaronder Sanskriet en Ayurveda, een geweldige genezer en een Yogi die in heel India bekend is. Hij leefde 101 jaar en was een man van onze eigen tijd – hij stierf in 1989.

Zijn levenslange zoektocht naar de juiste kennis, zijn toewijding en bijdragen aan Yoga, inclusief het delen van de leringen met anderen, heeft zijn culminatie in de verspreiding van Yoga over de hele wereld opgeleverd. Vaak aangeduid als “de vader van moderne yoga”, wordt Krishnamacharya algemeen beschouwd als een van de meest invloedrijke yogaleraren van de 20e eeuw en wordt de heropleving van hatha yoga gecrediteerd. Zijn studenten waren onder andere B.K.S. Iyengar, Pattbhi Jois, Indra Devi en zijn zoon T.K.V. Desikachar.

Hij is een brug tussen de wijsheid van de antieke wereld en de moderne tijd.

Krishnamurti

U.G. Krishnamurti

Uppaluri Gopala Krishnamurti (bekend als U. G. Krishnamurti) leefde van 1918 tot 2007, en was een Indiase spreker die twijfelde aan de staat van verlichting. Hoewel velen hem beschouwden als een ‘verlichte’ persoon, verwees Krishnamurti vaak naar zijn staat van zijn als de ‘natuurlijke staat’.

Hij beweerde dat de vraag naar verlichting het enige was dat de verlichting zelf in de weg stond, als er überhaupt verlichting bestond.

Krishnamacharya zei over UG Krishnamurti, “UG is de grootste levende Yogi die ik ooit heb ontmoet.”

Desikachar

T.K.V. Desichakar

Desikachar wijdde zijn leven aan het bestuderen en onderwijzen van de yoga die zijn vader, Tirumalai Krishnamacharya, voortbracht uit de Grote Traditie. We zouden de leer van Krishnamacharya niet hebben begrepen of zelfs maar hebben kunnen begrijpen zonder de toewijding van zijn zoon.

Desikachar begreep de westerse geest en was in staat om wijsheidscultuur te interpreteren met duidelijkheid en precisie voor ons allen.

Mark Whitwell

Mark reisde voor het eerst naar India in 1970 en ontmoette bekende en onbekende heiligen en wijzen bij het zoeken naar bruikbare leringen. In 1973 begon hij wat een levenslange studie en vriendschap zou zijn met Tirumalai Krishnamacharya (1888-1989) en zijn zoon, T.K.V. Desikachar (1938-2016), uit Chennai, India. Mark was getuige van hun grote vriendschap en samenwerking met J. Krishnamurti (1895-1986) en U.G. Krishnamurti (1918-2007), en wijdde zijn leven aan het bevorderen van de resulterende communicatie in zijn eigen vorm in de moderne tijd.

Mark zet zich in om de essentie van de leringen van Krishnamacharya te verhelderen, zodat ze relevant en toegankelijk zijn voor gewone mensen, en om ontmoedigende hiërarchieën te deconstrueren. Tevens is hij oprichter van een non-profitorganisatie die zich inzet voor vredespraktijken in onrustige regio’s, en faciliteert hij bijeenkomsten voor ‘vrienden’ over de hele wereld, helpt mensen contact te maken met hun ademhaling en: ‘stop looking, start living’.

Hij is redacteur van en medewerker aan Desikachars klassieker ‘The Heart of Yoga’, en is de auteur van de boeken ‘Yoga of Heart’, ‘The Promise’ en God and Sex, now we got both’.

‘You are the power of the cosmos arising as pure intelligence and utter beauty’

Juliette Reniers & Frank Eijkelkamp - Heart of Yoga Europe Holland

Juliette Reniers
Frank Eijkelkamp

Yoga is vanaf het eerste begin dat ze elkaar leerden kennen een rode draad in hun leven en relatie. Al meer dan 10 jaar verzorgen Juliette en Frank retraites door heel Nederland, waarvan de laatste jaren in hun eigen retreat center. De ontmoetingen met hun dierbare vriend Mark Whitwell geeft ze de inspiratie en verdieping van een traditie die voelt als thuiskomen. Hun visie op het leven en yoga komt zo overeen dat zich de missie vormt om vanuit Heart of Yoga mensen in staat te stellen vanuit eigen kracht de kwaliteit van hun leven en relaties te verbeteren en maatschappelijke veranderingen te realiseren. In Nederland en over de hele wereld, waar er een mogelijkheid is om de authentieke leringen van Krishnamacharya te delen. Omdat ze geloven in een wereld die alle polariteiten in het leven omvat, een wereld zonder dogma’s.

Gewoon: ‘intimacy with life’.

‘Intimacy with life empowers a single person to change the world’

Stop looking. Start living