Heart of Life Counseling en Coaching - Groningen - Retraite centrum Nederland - Yoga Psychologie Ayurveda

Heart of Life Counselling

Gesprekstherapie vanuit de humanistische psychologie en persoonsgerichte therapie

Psychosociale counselling kan ondersteuning bieden wanneer je stress ervaart, of tegen dingen aanloopt in je persoonlijke leven, relaties of werk.
Counselling onderscheidt zich binnen de cognitieve gesprekstherapieën door haar persoonsgerichte en non-directieve aanpak:

Jij staat centraal en jij geeft de richting aan, op jouw tempo. 

De gesprekken zijn erop gericht jou te motiveren om zelf aan te geven hoe jij jouw situatie beleeft en waar je naar toe wilt. Je wordt in gesprekken, en soms met behulp van oefeningen, begeleid en ondersteund om helderheid te krijgen in jouw functioneren en in het verkrijgen van nieuwe inzichten. En hoe jij daarmee om kunt gaan, wat je daarin nodig hebt of kunt veranderen zodat je grip krijgt op de situatie en vanuit eigen kracht in het leven staat. In balans.

divider retraite

‘What you are to be,
you are now becoming’

~ Carl Rogers

Op locatie of online begeleiding:
• Afspraak op The Land of Now
• Online sessie

Begeleiding: Juliette Reniers

Counselling is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim. Ook wanneer het counsellingtraject vergoed wordt door een derde partij, zoals een werkgever, wordt niets uit de gesprekken besproken met deze partij zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

pionier retreat center trainingslocatie met overnachting Nederland The Land of Now

Wanneer counselling?

Counselling kan uitkomst bieden bij o.a.:

 • Overspannenheid en burnout

 • Ingrijpende veranderingen in het leven

 • Faalangst

 • Onzekerheid

 • Emotionele problemen

 • Problemen op het werk

 • Communicatieproblemen en conflicten

 • Relatieproblemen

 • Rouw en verliesverwerking

 • Slaapproblemen en concentratieverlies

 • Somberheid en depressieve gevoelens

 • Vage lichamelijke klachten

 • Chronische vermoeidheid

 • Levensvragen en zingeving

 • (omgaan met) Hoogbegaafdheid

 • (omgaan met) Hoogsensitiviteit

 • (omgaan met) Neurodiversiteit

Counseling gesprekstherapie retreat center Nederland The Land of Now

Werkwijze

 • Gesprekstherapie om inzicht te krijgen in wat jou bezighoudt en hoe jij vanuit jouw autonomie in het leven kan staan

 • Afhankelijk van je hulpvraag bestaat een counsellingtraject uit  5 tot 10 sessies. Voor aanvang van een traject vindt er een intakegesprek plaats.

 • Optioneel (aanvullend/ondersteunend):

  • Ondersteunend voeding en leefstijl advies
  • Lichaamswerk: yoga en mindfulness werkvormen
  • Kunstzinnige werkvormen: Het gebruik van beeldende middelen, schrijfoefening, of klank

‘Intimacy with life empowers one to change the world.’