Frank Eijkelkamp2019-03-16T02:18:23+00:00

Frank Eijkelkamp

In de realiteit van dit moment

Mijn aanpak is sterk gericht op de directe ervaring van de realiteit. We besteden in ons leven vaak veel tijd aan hoe de werkelijkheid eigenlijk zou moeten zijn, zonder werkelijk resultaat te boeken. We ervaren een discrepantie tussen hoe de wereld is en hoe we denken dat deze eigenlijk zou moeten zijn. Maar hoe kom je concreet daar waar je wilt zijn?

In mijn begeleiding is de aandacht niet enkel gericht op deze discrepantie tussen hoe de wereld is en hoe deze zou moeten zijn, maar eveneens op hoe de realiteit daadwerkelijk is.

Juist door de werkelijkheid helder voor ogen te hebben ontstaat de ruimte om bewuste keuzes te maken, te focussen op concrete doelen en stappen te zetten.

Warme groet,

Frank Eijkelkamp

Frank Eijkelkamp

‘..In het proces en de begeleiding van een dag voel ik mij vaak weer als die dirigent. Een goede dirigent luistert bovenal goed, en weet dat ieders eigen geluid belangrijk is.

Hij creëert ruimte om elk individu tot ontplooiing te laten komen en geeft aandacht aan wat er op dat moment te beluisteren valt. Hij heeft een kritisch oog en oor voor zowel harmonie als disharmonie en zorgt voor een geheel door ieder te laten luisteren – naar zichzelf en elkaar, en zich te laten horen.’

20px


Expertise:

• Autonoom Kunstenaar
• Musicus

• Creatief producent & Regisseur

• Design & productie van
betekenisvolle bijeenkomsten
• Design & productie van
‘Pure Life concepts’

• Leraar Yoga
• Procesbegeleider

De problemen van deze tijd lossen we niet meer op door te blijven doen wat we altijd gedaan hebben
X