Heart of Life Counselling

Gesprekstherapie vanuit de humanistische en persoonsgerichte psychologie

Psychosociale counselling kan ondersteuning bieden wanneer je stress ervaart, of tegen dingen aanloopt in je persoonlijke leven, relaties of werk.
Counselling onderscheidt zich binnen de cognitieve gesprekstherapieën door haar persoonsgerichte en non-directieve aanpak:

Jij staat centraal en jij geeft de richting aan, op jouw tempo. 

De gesprekken zijn erop gericht jou te motiveren om zelf aan te geven hoe jij jouw situatie beleeft en waar je naar toe wilt. Je wordt in gesprekken, en soms met behulp van oefeningen, begeleid en ondersteund om helderheid te krijgen in jouw functioneren en in het verkrijgen van nieuwe inzichten. En hoe jij daarmee om kunt gaan, wat je daarin nodig hebt of kunt veranderen zodat je grip krijgt op de situatie en vanuit eigen kracht in het leven staat. In balans.